Průmyslová vrata s přerušeným tepelným mostem a integrované dveře 

Jako vedoucí výrobce vrat, dveří, zárubní a pohonů v Evropě jsme zavázáni poskytovat vysoce kvalitní výrobky i služby. Na mezinárodním trhu tak určujeme standardy. Vysoce specializované závody vyvíjejí a vyrábějí konstrukční prvky vyznačující se kvalitou, funkční bezpečností a dlouhou životností. Díky přítomnosti v nejdůležitějších mezinárodních hospodářských oblastech jsme silným, na budoucnost orientovaným partnerem pro výstavbu objektů a průmyslovou výstavbu.

Odolnost prosklení proti poškrábání

Umělohmotné prosklení DURATEC® sekčních vrat Hörmann je velmi odolné proti poškrábání a i po několikanásobném čištění a silném namáhání si zachová dlouhodobě jasný průhled.

Integrované dveře bez vysokého prahu

Snazší průchod osob zajišťují integrované 
dveře s obzvlášť plochým prahem. Riziko klopýtnutí
se tím značně snižuje a přejíždění koly je snazší.
Za určitých předpokladů mohou být integrované
dveře Hörmann bez vysokého prahu dokonce
používány jako únikové dveře a dveře pro
bezbariérové stavby.

Soubory ke stažení